Urbaanin muutoksen hahmottamiseen tarvitaan sekä helikopteri- että katuperspektiiviä.

 

Seuraamme ajan ilmiöitä ja hiljaisia signaaleja paitsi toimialojen myös maiden rajojen yli.

 

Teemme tutkimuksia ja selvityksiä akateemisten instituutioiden ja mediatalojen kanssa. Verkostoomme lukeutuu kaupunkien vaikuttajia ja tekijöitä Amsterdamista Wieniin ja Malmöstä Lontooseen.

 

Työkenttäämme:

 

 • miten muuttuvat elämäntavat vaikuttavat urbaaniin ympäristöön
 • miten skenaariot auttavat ennakoimaan tulevaisuutta
 • mitä uusia markkinoita voidaan löytää paikallisuudesta
 • mitä voimme oppia kansainvälisistä ilmiöistä ja eri konteksteista

Osaamistamme:

 

 • tutkimukset ja tiedon popularisointi
 • trendiraportit ja ennakointityökalut
 • kv-asiantuntijavierailut ja keynote-puhujat

Päivitämme sivua

Päivitämme sivua

Placemaking muuttuvilla asuinalueilla (oma projekti)

kenttätutkimus 2016–2017 eri kaupungeissa Euroopassa

"Tulevaisuudessa kaupunkeihin syntyy useita dynaamisia ja vetovoimaisia keskustoja, joilla voi olla erilaiset profiilit. Kasvava trendi on toteuttaa hankkeita yhdessä nykyisten ja tulevien asukkaiden kanssa."

 

– Helsinki Design Weekly People-Driven City -seminaarin caseista 5.10.2017

 

Placemaking muuttuvilla asuinalueilla -tutkimus: SkipGarden Lontoossa

 

työmme

tutkimus, sisällöntuotanto ja valokuvaus, julkaisun suunnittelu ja toteutus

Tutkimme v. 2016 placemakingiä muuttuvissa kaupunginosissa työssä, johon Katja Lindroos sai Koneen säätiön osa-aikaisen apurahan. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella taktista urbanismia eli väliaikaisia tai kevyitä toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia erilaisiin asuinalueisiin.

 

Taustana tutkimukselle oli havainto lähiöiden ja kaupunginosien eriytymisestä eri puolilla Eurooppaa. Vaikka alueet ja kaupungit niiden ympärillä ovat keskenään erilaisia, tiettyjä yhtäläisyyksiä löytyy. Niihin kuuluvat rakennuskanta, joka on tyypillisesti sotien jälkeen rakennettua, maahanmuuttajien määrän keskittyminen ja yleisesti elinkeinorakenteen ja elämäntapojen murros. Kysymykset osallisuudesta ja demokratiasta nousevat yhä voimakkaammin eri puolilla maailmaa ja enenevässä määrin myös Suomessa.

 

Perinteiset kaupunkisuunnittelun prosessit ovat pitkiä, mikä aiheuttaa haasteita nopean muutoksen keskellä. Millä keinoilla ja tavoilla muutoksen suuntaan voidaan vaikuttaa nopeammin, mitkä toimijat voivat sysätä aloitteita liikkeelle, ja mitä kokemuksia eri konteksteista on saatu. Teimme tutkimusmatkoja ja haastatteluja mm. Amsterdamiin, Tukholmaan, Wieniin, Bristoliin, Lontooseen ja Kööpenhaminaan sekä selvitimme esimerkkejä mm. Malmössä, Tallinnassa, Berliinissä ja Pariisissa.

 

Teimme tutkimuksen pohjalta v. 2017 ‘People-Driven City’ -seminaarin, luennoimme Aalto-yliopistossa arkkitehtuurin opiskelijoille ja toimitimme visuaaliset “placemaking-opit”, jonka jaoimme Lähiöfestin sosiaalisen median kanavissa. Katja Lindroos kirjoitti laajan artikkelin osallisuudesta Sitran sivustolle. Koneen säätiön lisäksi tutkimus sai tukea Suomen kulttuurirahaston Uudenmaan rahastosta julkaisua/näyttelyä varten. Matkat kustansimme itse. Verkkojulkaisu avataan loppuvuodesta v. 2018.

Tukijat

 • Koneen säätiö
 • Suomen Kulttuurirahasto – Uudenmaan rahasto

Lähi(ö)työpäivä (toimeksianto & oma projekti)

25.–26.9.2017 eri puolilla Helsinkiä

“Jos me kaikki työskentelisimme joskus lähiöhubeissa, se vähentäisi ruuhkia, melua ja päästöjä kaupungeissa, ja vapauttaisi tilaa ihmisille.”

 

– johtava asiantuntija Lari Rajantie, Sitra

Our House 2015: väliaikainen työpajatila entisessä myymälähuoneistossa, suunnittelu arkkitehti Anni Hapuoja

Työmme

idea ja konseptointi yhteistyökumppaneille

Yksi konkreettista kokeiluista Lähiöfest2017-viikolla oli ‘Lähi(ö)työpäivä’ – etätyöpäivä, jota ei vietetä kotona vaan sen lähellä yhteisöllisessä tilassa. Kehitimme konseptin jo edellisellä lähiöfestivaalilla ‘Our House 2015’ Mikkolassa, jossa entinen myymälätila muutettiin yhteiseksi työpajatilaksi.

 

Lähiöfest2017-sisältökumppani Sitra tutki festivaalilla tapoja innostaa ihmisiä tekemään arjen kestäviä valintoja. Keskeisenä haasteena kaupungeissa on liikenne. Suomalaisissa kaupungeissa on monissa sangen hajanainen yhdyskuntarakenne, ja liikkuminen työn ja kodin välillä aiheuttaa merkittävästi kasvihuonepäästöjä.

 

Sitran kestävän kehityksen tiimi haastoi festivaalilla itsensä kokeilemaan uudenlaista työntekemisen tapaa. Järjestimme mahdollisuuden käyttää Kannelmäen Kanneltalon tiloja, jossa järjestettiin paitsi työpajoja myös vietettiin normaalia toimistopäivää. Sitran asiantuntijat pitivät kokemusta sen konkreettisuuden vuoksi mielekkäänä. Liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtava asiantuntija Lari Rajantie kirjoitti Sitran blogissa lähiöhubin tarjoavan ratkaisuja kestävyyteen sekä ekologisesta että yhteisöllisestä ja taloudellisesta näkökulmasta. Lähiöhubissa työskentelevä syö lounaansa lähiössä ja todennäköisesti tutustuu helpommin alueen muihin toimijoihin kuin vain asukkaana.

 

Samaa konseptia kokeili myös Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimiala, jonka virkamiehiä ja työntekijöitä jalkautui lähiöihin työskentelemään. ‘Lähiötyöpäivästä’ viestittiin kaupungin sosiaalisessa mediassa. Halusimme nostaa esiin myös yrityksiä, jotka rakentavat yhteisöllisiä työtiloja ja pitävät yllä palveluita, joilla vähällä käytöllä olevat tilat saadaan hyödynnettyä. Start-up Kliffa Innovations tarjosi oman Pasilassa sijaitsevan työtilan päiväksi kenen tahansa kokeiltavaksi maksutta.

 

 

Kumppanit

 • Sitra
 • Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimiala
 • Kliffa Innovations

ota yhteyttä

Urban Practice Oy

Y-tunnus: 2413991-2

 

Paperilaskut: Döbelninkatu 3 b 20, 00260 Helsinki

Sähköiset laskut:  003724139912 / operaattori Maventa 003721291126

 

Urban Practice Oy kerää asiakkaitten ja yhteistyökumppaneiden yhteydenottoja ja ajoittaisia uutiskirjeitä varten. Asiakasrekisteriin kerättyjä henkilötietoja ovat nimi ja sähköposti. Käsittelemme henkilötietoja oikeutetun edun perusteella luottamuksellisesti ja yksityisyyden suojaa kunnioittaen.

 

© Urban Practice Oy 2018  All Rights Reserved